YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chương trình kiểm tra trắc nghiệm trên máy thường xuyên nhắc nhở học sinh cập nhật các thông tin về họ tên, SBD, lớp trước khi kiểm tra nhằm mục đích:

  • A. đảm bảo thông tin không bị mất hoặc thay đổi ngoài ý muốn
  • B. hạn chế sai sót của người dùng 
  • C. không tiết lộ nội dung dữ liệu và chương trình xử lí
  • D. ngăn chặn các truy cập không được phép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78267

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON