ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên mặt phẳng phức, cho điểm A biểu diễn số phức \(3-2i\), điểm B biểu diễn số phức \(-1+6i\). Gọi M là trung điểm của AB. Khi đó điểm M biểu diễn số phức nào sau đây?

  • A. \(1-2i\)
  • B. \(2-4i\)
  • C. \(2+4i\)
  • D. \(1+2i\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tọa độ A(3;-2) và B(-1;6).

  Ta có M là trung điểm AB nên có M(1;2). Vậy điểm M biểu diễn số phức \(1+2i\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67981

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF