ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm M trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức z.

  Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.

  • A. Phần thực là - 3 và phần ảo là 2
  • B. Phần thực là 2 và phần ảo là - 3
  • C. Phần thực là - 3 và phần ảo là 2i
  • D. Phần thực là 2 và phần ảo là 3i

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cần nhờ lại định nghĩa: Điểm M(a;b) trong hệ trục tọa độ Oxy được gọi là điểm biểu diễn hình học của số phức \(z=a+bi\) 

  Từ hình vẽ ta suy ra điểm \(M(2; - 3) \Rightarrow z = 2 - 3i\)

  Nên phần thực của số phức là 2 và phần ảo là - 3.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF