ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gọi \(z_1, z_2\) là 2 nghiệm của phương trình \({z^2} + z + 1 = 0\). Tính giá trị \(P = {z_1}^{2017} + {z_2}^{2017}\) 

  • A. \(P=1\)
  • B. \(P=-1\)
  • C. \(P=0\)
  • D. \(P=2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({z_1}^2 + {z_1} + 1 = 0 \Rightarrow {z_1}^3 - 1 = 0 \Rightarrow {z_1}^3 = 1 \Rightarrow {z_1}^{2016} = 1 \Rightarrow {z_1}^{2017} = {z_1}\) 

  Chứng minh tương tự: \({z_2}^{2017} = {z_2}\) 

  .\( \Rightarrow P = {z_1} + {z_2} =  - 1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67930

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON