YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tom: "Sorry, I forgot to phone you last night”.

  – Mary : “______________”

  • A. I have nothing to tell you.
  • B. Oh, Poor me
  • C. Never mind!
  • D. You were absent-minded.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Never mind: đừng bận tâm, không sao đâu

  Giải thích:

  A. I have nothing to tell you: tôi không có gì để nói với bạn

  B. Oh. Poor me! : Ôi đúng là chết tôi

  D. You were absent-minded: Bạn đúng là đãng trí quá.

  Dịch: Tom: Xin lỗi bạn, tôi đã quên gọi cho bạn tối qua.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 317529

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF