YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: The earth is the only planet with a large number of oxygen in its atmosphere.

  • A. the
  • B. number
  • C. oxygen
  • D. its

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  "number" sửa thành “amount”

  Giải thích: The amount of + danh từ không đếm được. The number of + danh từ đếm được

  Trong câu hỏi này, danh từ đằng sau là “oxygen” không đếm được nên ta dùng “amount”.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 317517

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF