ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tom seldom drinks coffee, ______?

  • A. does he
  • B. does Tom
  • C. doesn’t he
  • D. doesn’t Tom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Câu hỏi đuôi

  Giải thích:

  Nếu mệnh đề chính trong câu hỏi đuôi mang nghĩa khẳng định => câu hỏi đuôi mang nghĩa phủ định và ngược lại.

  Seldom (adv): hiếm khi => mang nghĩa phủ định => Câu hỏi đuôi là: “ does he?”

  Tạm dịch: Tom hiếm khi uống cà phê phải không?

  Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32548

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF