ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  His clothes are in a mess because he ______ the house all morning.

  • A. will have painted
  • B. will be painting
  • C. has been painting
  • D. had been painting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Giải thích:

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại => nhấn mạnh sự liên tục

  Tạm dịch: Quần áo anh ấy lộn xộn hết lên vì anh ta vừa sơn nhà cả buổi sáng.

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32559

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON