ADMICRO
VIDEO
 • Mark  the  letter  A,  B,  C,  or  D  on  your  answer  sheet  to  indicate  the  sentence  that  is  closest  in meaning to each of the following questions. 

  Câu hỏi:

  It’s a waste of time asking Peter for help because he is too busy.

  • A. Peter is too busy that he can’t help anyone.
  • B. You shouldn’t ask Peter for help as he will refuse.
  • C. There’s no point asking Peter for help because he is too busy.
  • D. It takes your time when you ask Peter for help because he is too busy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu đồng nghĩa

  Giải thích:

  There is no point (in) Ving: vô ích khi làm gì…

  Tạm dịch:

  Thật lãng phí thời gian khi nhờ Peter giúp đỡ vì anh ta quá bận.

  A. Peter quá bận rộn đến nỗi không thể giúp gì cho ai.

  B. Bạn không nên yêu cầu Peter giúp đỡ vì anh ta sẽ từ chối.

  C. Thật vô ích khi nhờ Peter giúp đỡ vì anh ta quá bận.

  D. Sẽ tốn thời gian khi bạn yêu cầu Peter giúp đỡ vì anh ta quá bận

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF