ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The diagrams ______ by young Faraday were sent to Sir Humphrey Davy at the end of the year 1812.

  • A. which made
  • B. made
  • C. making
  • D. were made

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Quá khứ phân từ

  Giải thích:

  Có thể sử dụng P2 ( quá khứ phân từ ) để thay thể cho mệnh đề mang nghĩa bị động.

  Tạm dịch: Các sơ đồ của Faraday đã được gửi đến Humphrey Davy vào cuối năm 1812.

  Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32549

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON