YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The word “assist” in paragraph 3 is closest in meaning to _____.

  • A. hinder
  • B. help
  • C. contribute
  • D. cure

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  Từ nào gần nghĩa với từ “assist” ở đoạn 3?

  assist (v): giúp đỡ

  hinder (v): cản trở                                               help (v): giúp đỡ

  contribute (v): cống hiến                                    cure (v): chữa lành

  => assist = help

  Dẫn chứng: Clonaid states that they are using human cloning to assist infertile couples, homosexual couples and families who have lost a beloved relative.

  Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32588

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON