AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10-9 cm, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron. 

  • A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-48 N.
  • B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51 N.
  • C. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-48 N.      
  • D. Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>