YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai vật nhỏ mang điện tích cách nhau 40cm trong không khí thì đẩy nhau với lực là 0,675 N. Biết rằng tổng điện tích của hai vật là 8.10-6C. Điện tích của mỗi vật lần lượt là: 

  • A. q1=7.10-6C;q2=10-6
  • B. q1=q2=4.10-6C
  • C. q1=2.10-6C ; q2=6.10-6C    
  • D. q=3.10-6C ; q2=5.10-6C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>