YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các yếu tố sau:

  I. Độ lớn của các điện tích

  II. Dấu của các điện tích

  III. Bản chất của điện môi

  IV. Khoảng cách giữa hai điện tích

  Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây? 

  • A.  II và III       
  • B. I,II và III
  • C. I,III và IV     
  • D. Cả bốn yếu tố

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA