YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khoảng cách giữa một proton và một electron là r = 5.10-9cm, coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Tính lực điện tương tác giữa chúng 

  • A. 9,216.10-12 N.   
  • B. 4,6.10-12 N
  • C. 9,216.10-8 N.      
  • D. 4,6.10-10 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA