ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không chúng tương tác với nhau một lực F. Người ta thay đổi yếu tố q1, q2, r thấy lực tương tác đổi chiều nhưng độ lớn không đổi. Hỏi các yếu tố trên thay đổi như thế nào? 

  • A. q1’ = -q1, q2’ = 2q2, r’ = r/2 .   
  • B. q1’ = q1/2, q2’ = -2q2, r’ = 2r.
  • C. q1’ = -2q1, q2’ = 2q2, r’ = 2r.       
  • D. Các yếu tố không đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP