YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a = 0,15 m có ba điện tích qA = 2 μC; qB = 8 μC; qC = - 8 μC . Véc tơ lực tác dụng lên có độ lớn 

  • A. F = 5,9 N và hướng song song với BC   
  • B. F = 5,9 N và hướng vuông góc với BC
  • C. F = 6,4 N và hướng song song với BC   
  • D. F = 6,4 N và hướng song song với AB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 44397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA