YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện cách nhau 2,5 m trong không khí chúng tương tác với nhau bởi lực 9 mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau thì điện tích của mỗi quả cầu bằng -3 μC. Tìm điện tích của các quả cầu ban đầu: 

  • A. q1 = -6,8 μC ; q2 = 3,8 μC.
  • B. q1 = 4 μC ; q2 = -7 μC.
  • C. q1 = -1,34 μC ; q2 = -4,66 μC.      
  • D. q1 = 2,3 μC ; q2 = -5,3 μC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA