• Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm giống nhau có độ lớn 2.10-6C, đặt trong chân không cách nhau 20cm thì lực tương tác giữa chúng 

  • A. là lực đẩy, có độ lớn 9.10-5
  • B. là lực hút, có độ lớn 0,9N
  • C. là lực hút, có độ lớn 9.10-5N    
  • D. là lực đẩy có độ lớn 0,9N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC