• Câu hỏi:

  Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí thay đổi như thế nào nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng giữa hai điện tích? 

  • A. Phương, chiều, độ lớn không đổi
  • B. Phương, chiều không đổi, độ lớn giảm
  • C. Phương thay đổi tùy theo hướng đặt tấm nhựa, chiều, độ lớn không đổi 
  • D. Phương, chiều không đổi, độ lớn tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC