YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm cách nhau một khoảng 2m đẩy nhau một lực 1,404 N. Tổng điện tích của hai vật bằng 5.10-5 C. Tính điện tích của mỗi vật: 

  • A. q1 = 2,6.10-5 C, q2 = 2,4.10-5 C.  
  • B. q1 = 1,6.10-5 C, q2 = 3,4.10-5 C.
  • C. q1 = 4,6.10-5 C, q2 = 0,4.10-5 C.       
  • D. q1 = 3.10-5 C, q2 = 2.10-5 C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON