AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới đây chắc chắn không thể xảy ra ? 

  • A. M và N nhiễm điện cùng dấu.
  • B. M và N nhiễm điện trái dấu.
  • C. M nhiễm điện, còn N không nhiễm điện. 
  • D. Cả M và N đều không nhiễm điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>