AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại? 

  • A. Ánh kim      
  • B. Tính dẻo            
  • C. Tính cứng     
  • D. Tính dẫn điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>