AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loại phân supephotphat kép có chứa 55,9% muối canxi đihidrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là 

  • A. 33,92%   
  • B. 39,76%     
  • C. 42,25%   
  • D. 45,75%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Giả sử khối lượng của mẫu phân này là 100 gam.

  mCa(H2PO4)2=55,9 gam => nCa(H2PO4)2 = 55,9/234 = 0,239 mol

  BTNT P: => nP2O5 = nCa(H2PO4)2 = 0,239 mol

  =>%mP2O5 = 0,239.142/100 = 33,92%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>