AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở, thu được glyxin và analin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là: 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các công thức cấu tạo có thể có của tri peptit là:

  Gly – Ala – Ala                            Ala- Gly- Gly

  Gly – Ala – Gly                            Ala – Gly - Ala

  Gly- Gly – Ala                             Ala – Ala – Gly

  => có thể có tất cả 6 peptit

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>