AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:

  (1) FeS + X1 → X2↑ + X3 

  (2) X2 + CuSO4 → X4 ↓ (đen) + X5

  (3) X2 + X6 → X7↓ (vàng) + X8 

  (4) X3 + X9 → X10

  (5) X10 + HI → X3 + X1 + X11 

  (6) X1 + X12 → X9 + X8 + MnCl2

  Các chất X4, X7, X10 và X12 lần lượt là 

  • A. CuO, CdS, FeCl2, MnO2           
  • B. CuS, S, FeCl2, KMnO4
  • C. CuS, CdS, FeCl3, MnO2     
  • D. CuS, S, FeCl3, MnO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  X1: HCl           X2: H2S           X3: FeCl2            X4: CuS           X5: H2SO4

  X6: O2                  X7: S                X8: H2O           X9: Cl2                 X10: FeCl3

  X11:I2                    X12: MnO2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>