AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các cặp chất sau tác dụng với nhau:

  (1) CH3COOH và C2H5ONa; 

  (2) C2H5NH2 và C6H5NH3Cl;

  (3) C6H5OH và C2H5ONa; 

  (4) CH3NH2 và ClH3NCH2COOH;

  Các cặp xảy ra phản ứng là: 

  • A. (1), (2), (3), (4)    
  • B. (1), (3)       
  • C.  (1), (2), (4)           
  • D. (1), (2), (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Chú ý: C2H5ONa là một bazơ hữu cơ mạnh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA