YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm tập hợp các điểm biểu biểu diễn số phức \(\omega = (1 - 2i)z + 3\) trên mặt phẳng phức biết \(\left| {\omega + 2} \right| = 5.\) 

  • A. Đường tròn\({(x - 1)^2} + {(y - 4)^2} = 125\)
  • B. Đường tròn \({(x - 5)^2} + {(y - 4)^2} = 125\)
  • C. Đường tròn \({(x +1)^2} + {(y - 2)^2} = 125\)
  • D. Đường thẳng x=2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi \(M(x;y),\,\,(x,y \in \mathbb{R})\) thì M là điểm biểu diễn của số phức \(\omega = x + yi.\)   

  \(\begin{array}{l}
  \omega  = (1 - 2i)z + 3\\
   \Rightarrow z = \frac{{x - 3 + yi}}{{1 - 2i}} = \frac{{x - 2y - 3}}{5} + \frac{{2x + y - 6}}{5}i.
  \end{array}\)

  Theo giả thiết:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\left| {z + 2} \right| = 5 \Leftrightarrow \left| {\frac{{x - 2y + 7}}{5} + \frac{{2x + y - 6}}{5}i} \right| = 5}\\
  { \Leftrightarrow {{(x - 2y + 7)}^2} + {{(2x + y - 6)}^2} = 325}
  \end{array}\) 

  Suy ra: \(5{(x - 1)^2} + 5{(y - 4)^2} = 625 \)

  \(\Leftrightarrow {(x - 1)^2} + {(y - 4)^2} = 125.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON