AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của số phức 1+i, 2+4i, 6+5i trên mặt phẳng phức. Tìm số phức z có điểm biểu diễn là D sao cho ABDC là hình bình hành.

  • A. z=7+8i
  • B. z=5+2i
  • C. z=-3
  • D. z=-3+8i

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo giả thuyết ta có \(A(1;1),\,B(2;4),\,C(6;5).\) 

  Gọi \(D(x,y)\) ta có: \(\overrightarrow {AB} = \left( {1;3} \right),\,\overrightarrow {CD} = \left( {x - 6;y - 5} \right)\)   

  Tứ giác ABDC là hình bình hành khi: \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {1 = x - 6}\\
  {3 = y - 5}
  \end{array}} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x = 7}\\
  {y = 8}
  \end{array}} \right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA