YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?

  • A. \(\tan {45^o} < \tan {60^o}.\)
  • B. \(\cos {45^o} < \sin {45^o}.\)
  • C. \(\sin {60^o} < \sin {80^o}.\)
  • D. \(\cos {35^o} > \cos {10^o}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \(\alpha  > \beta  \Rightarrow \cos \alpha  > \cos \beta \)

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46622

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON