YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết quả rút gọn của biểu thức \({\left( {\frac{{\sin \alpha  + \tan \alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha {\rm{ + 1}}}}} \right)^2} + 1\) bằng:

  • A. 2
  • B. 1+tan\(\alpha \)
  • C. \(\frac{1}{{{{\cos }^2}\alpha }}\)
  • D. \(\frac{1}{{{{\sin }^2}\alpha }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {\left( {\frac{{\sin \alpha  + \tan \alpha }}{{\cos \alpha  + 1}}} \right)^2} + 1\\
   = {\left( {\frac{{\sin \alpha  + \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}}}{{\cos \alpha  + 1}}} \right)^2} + 1\\
   = {\left( {\frac{{\sin x\left( {\cos x + 1} \right)}}{{\cos x\left( {\cos x + 1} \right)}}} \right)^2} + 1\\
   = {\tan ^2}x + 1 = \frac{1}{{{{\cos }^2}x}}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON