YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(\cot \alpha  = \frac{1}{2}\left( {\pi  < \alpha  < \frac{{3\alpha }}{2}} \right)\) thì \({\sin ^2}\alpha .\cos \alpha \) có giá trị bằng:

   

  • A. \(\frac{2}{{\sqrt 5 }}\)
  • B. \(\frac{{ - 4}}{{5\sqrt 5 }}\)
  • C. \(\frac{{ 4}}{{5\sqrt 5 }}\)
  • D. \(\frac{{ - 2}}{{\sqrt 5 }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  \sin \alpha  =  - \sqrt {\frac{1}{{1 + {{\cot }^2}\alpha }}}  =  - \frac{{2\sqrt 5 }}{5}\\
   \Rightarrow \cos \alpha  =  - \sqrt {1 - {{\sin }^2}\alpha }  =  - \frac{{\sqrt 5 }}{5}\left( {\pi  < \alpha  < \frac{3}{2}} \right)\\
   \Rightarrow {\sin ^2}\alpha .\cos \alpha  = \frac{{ - 4}}{{5\sqrt 5 }}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF