YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Cho \(\sin a + \cos a = \frac{5}{4}\). Khi đó \(\sin a.\cos a\) có giá trị bằng:

  • A. 1
  • B. 9/32
  • C. 3/16
  • D. 5/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  {\left( {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)^2} = {\sin ^2}\alpha  + 2\sin \alpha .\cos \alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 1 + 2\sin \alpha .\cos \alpha \\
   \Rightarrow \sin \alpha .\cos \alpha  = \frac{{{{\left( {\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)}^2} - 1}}{2} = \frac{9}{{32}}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF