YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \({\rm{cos}}\alpha  =  - \frac{2}{5}\,\,\,\left( {\pi  < \alpha  < \frac{{2\pi }}{3}} \right)\). Khi đó \(\tan \alpha \) bằng: 

  • A. \(\frac{{\sqrt {21} }}{5}\)
  • B. \(\frac{-{\sqrt {21} }}{2}\)
  • C. \(\frac{-{\sqrt {21} }}{5}\)
  • D. \(\frac{{\sqrt {21} }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\sin \alpha  = \sqrt {1 - c{\rm{o}}{{\rm{s}}^2}\alpha }  =  \pm \frac{{\sqrt {21} }}{5}\)

  Vì \({\pi  < \alpha  < \frac{{2\pi }}{3}}\) nên \(\sin \alpha  =  - \frac{{\sqrt {21} }}{5}\)

  Suy ra \(\tan \alpha  = \frac{{\sin \alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha }} = \frac{{ - \frac{{\sqrt {21} }}{5}}}{{\frac{{ - 2}}{5}}} =  - \frac{{\sqrt {21} }}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON