YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho \(\cot \alpha  = 3\). Khi đó \(\frac{{3\sin \alpha  - 2\cos \alpha }}{{12{{\sin }^3}\alpha  + 4{{\cos }^3}\alpha }}\) có giá trị bằng 

  • A. -1/4
  • B. -5/4
  • C. 3/4
  • D. 1/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{{3\sin \alpha  - 2\cos \alpha }}{{12{{\sin }^3}\alpha  + 4{{\cos }^3}\alpha }} = \frac{{3\left( {\frac{1}{{{{\sin }^2}\alpha }}} \right) - 2\cot \alpha \left( {\frac{1}{{{{\sin }^2}\alpha }}} \right)}}{{12 + 4{{\cot }^3}\alpha }} = \frac{{\left( {3 - 2\cot \alpha } \right)\left( {1 + {{\cot }^2}\alpha } \right)}}{{12 + 4{{\cot }^3}\alpha }} =  - \frac{1}{4}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON