YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biểu thức \({\sin ^2}x.{\tan ^2}x + 4{\sin ^2}x - {\tan ^2}x + 3{\cos ^2}x\) không phụ thuộc vào x và có giá trị bằng:

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {\sin ^2}x.{\tan ^2}x + 4{\sin ^2}x - {\tan ^2}x + 3{\cos ^2}x\\
   = {\tan ^2}x\left( {{{\sin }^2}x - 1} \right) + 3\left( {{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x} \right) + {\sin ^2}x\\
   = {\tan ^2}x.\left( { - {{\cos }^2}x} \right) + 3 + {\sin ^2}x\\
   =  - {\sin ^2}x + 3 + {\sin ^2}x = 3
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF