YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện lên men ancol từ glucozo (H = 80%) được etanol và khí CO2. Dẫn khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40g kết tủa. Lượng glucozo ban đầu là:

  • A. 45g     
  • B. 36g         
  • C. 28,8g            
  • D. 43,2g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  → nCO2 = nCaCO3 = 0,4 mol → nglucozo(PT) = 0,2 mol

  → nglucozo phải dùng = 0,2.100/80 = 0,25 mol

  → mglucozo = 45g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON