YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt hết 2 amin đơn no bậc 1 đồng đẳng kế tiếp thu được nCO2 : nH2O = 1 : 2. CTPT của 2 amin là:

  • A. CH3NH2, C2H5NH2    
  • B. C2H5NH2, C3H7NH2
  • C. C4H9NH2, C5H11NH2 
  • D. C2H7NH2, C4H9NH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công thức amin trung bình: CnH2n+3N

  Có: nCO2 : nH2O = 1 : 2 → nC : nH  = 1 : 4 = n : (2n+3)

  → n = 1,5

  → 2 amin là: CH3NH2 và C2H5NH2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83235

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON