YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  1/ glucozo và fructozo đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

  2/ saccarozo và antozo thủy phân đều cho 2 phân tử mốnaccarit

  3/ tinh bột và xenlulozo có CTPT dạng (C6H10O5)n và là đồng phân của nhau

  4/ chất béo còn được gọi là triglixerit

  5/ gốc hidrocacbon của axit béo trong triglixerit có nguồn gốc từ thực vật là gốc không no

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (3) sai vì tinh bột và xenlulozo không cùng phân tử khối nên không thể là đồng phân của nhau.

  Có 4 câu đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83199

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON