ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

  • A. nhân đôi ADN và phiên mã.
  • B. phiên mã và dịch mã.
  • C. nhân đôi ADN và dịch mã.
  • D. nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế phiên mã từ ADN sang mARN rồi dịch mã từ mARN sang prôtêin và từ prôtêin biểu hiện thành tính trạng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26198

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON