ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dựa vào nguồn gốc, các kiểu hệ sinh thái (HST) trên Trái Đất được phân chia thành

  • A. hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước.
  • B. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.
  • C. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt.
  • D. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào nguồn gốc, các kiểu hệ sinh thái (HST) trên Trái Đất được phân chia thành hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON