ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1?

  • A. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\)
  • B. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\)
  • C. \(\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}\)
  • D. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{aB}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - A loại vì \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\) cho tỉ lệ kiểu hình 3:1

  - B chọn vì \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}} \to {F_1}:\frac{{AB}}{{aB}}:\frac{{AB}}{{Ab}}:\frac{{Ab}}{{ab}}:\frac{{aB}}{{ab}}\) hay tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1

  - C loại vì cho tỉ lệ kiểu hình là : 1 : 1: 1 : 1

  - D loại vì cho tỉ lệ kiểu hình toàn trội.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26200

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON