YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6° C đến 42° C. Nhận định nào sau đây sai?

  • A. 42° C là giới hạn trên.
  • B. 42° C là giới hạn dưới.
  • C. 42° C là điểm gây chết.
  • D. 5,6° C là điểm gây chết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhìn vào sơ đồ ta thấy 42oC là giới hạn trên nên phương án sai cần tìm là B

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON