YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là 

  • A. mỗi nhân tố di truyền (gen) của cặp phân li về mỗi giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc của mẹ
  • B. F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 3 trội : 1 lặn
  • C. F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình là 1 : 2 : 1 
  • D. ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là mỗi nhân tố di truyền (gen) của cặp phân li về mỗi giao tử với xác suất như nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc của mẹ.

  ⇒ Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124535

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON