ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tại sao Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện phép lai? 

  • A. Để dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng
  • B. Để dễ tác động vào sự biểu hiện các tính trạng
  • C. Để thực hiện phép lai có hiệu quả cao 
  • D. Cả b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện phép lai để dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 124531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1