YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phép lai cho F2 có tỉ lệ 3 thân cao: 1 thân thấp là:

  • A. P: AA x  AA
  • B. P: AA x  aa
  • C. P: Aa x aa
  • D. P:  Aa x Aa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép lai cho F2 có tỉ lệ 3 thân cao: 1 thân thấp là: AA x  aa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF