YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là 

  • A. sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh
  • B. sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của các alen trong cặp
  • C. sự phân li của các alen trong cặp trong giảm phân 
  • D. sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của các alen trong cặp.

  ⇒ Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON