YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phép lai cho con F1 có 100% thân cao là:

  • A. P: AA x  Aa
  • B. P: Aa x  Aa
  • C. Aa x aa
  • D. P:  aa x aa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép lai cho con F1 có 100% thân cao là: AA x  Aa 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 8372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON