YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phép lai cho con F1 có 100% thân cao là:

  • A. P: AA x  Aa
  • B. P: Aa x  Aa
  • C. Aa x aa
  • D. P:  aa x aa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép lai cho con F1 có 100% thân cao là: AA x  Aa 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON