YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi lai hai cơ thể  bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì………. 

  • A. F1 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn
  • B. F2 phân li theo tính trạng tỉ lệ 3 trội: 1 lặn
  • C. F đồng tính về tính trạng của bố mẹ và F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn 
  • D. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội: 1 lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi lai hai cơ thể  bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 sẽ phân li theo tính trạng tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF