ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo Jacop và Mono, các thành phần cấu tạo nên Operon Lac gôm 

  • A. Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)
  • B. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O)
  • C. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) , vùng khởi động (P)
  • D. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Operon Lac gồm vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

  Gen điều hòa không thuộc Operon Lac

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF